Arquitectura I Moviment. Arquitectura Y Movimiento

Resumen del Libro

libro Arquitectura I Moviment. Arquitectura Y Movimiento

Al llarg de la història de larquitectura, els materials de construcció han variat en qualitat i resistència. El pes dels materials ha estat un element fonamental en aquesta evolució. Treballar amb materials poc pesats i resistents ha permès fer evolucionar els sistemes constructius i larquitectura, i ha donat lloc a estructures habitables mòbils i daltres formes darquitectura en moviment. A lo largo de la historia de la arquitectura, los materiales de construcción han variado en calidad y resistencia. El peso de los materiales ha sido un elemento fundamental en dicha evolución. Trabajar con materiales poco pesados y resistentes ha permitido la evolución de los sistemas constructivos y de la arquitectura, y dado lugar a estructuras habitables móviles y a otras formas de arquitectura en movimiento.

Autores del libro

Opinión de la crítica especializada

POPULAR

3.5

85 valoraciones en total

Opciones de descarga

Si lo deseas puedes descargarte una copia del libro en formato EPUB y PDF. Seguidamente te mostramos un listado de opciones de descarga disponibles: