El Absentismo Laboral

Resumen del Libro

libro El Absentismo Laboral

Fruit de la col·laboració entre la mútua Umivale i la Universitat es va crear la Càtedra Salut Laboral i Empresa, que té com a objectiu impulsar investigacions sobre aquesta temàtica i propiciar activitats de transferència, formatives i de divulgació amb especial atenció al tema de labsentisme laboral. Emmarcada en aquestes col·laboracions, aquesta obra presenta una anàlisi sobre el fenomen de labsentisme laboral des duna àmplia perspectiva, oferint suggeriments i propostes per a la seua millora. Separada en tres grans blocs, en primer lloc es descriuen a nivell macro els índexs dabsentisme laboral. La segona part se centra en lanàlisi de la realitat en funció de variables demogràfiques, laborals i organitzacionals. Finalment, per a completar lestudi, es realitza una investigació a través de grups dinformants rellevants i significatius en el tema.

Autores del libro

Opinión de la crítica especializada

POPULAR

3.4

94 valoraciones en total

Opciones de descarga

Si lo deseas puedes conseguir una copia de este libro en formato PDF y EPUB. A continuación te mostramos un listado de opciones de descarga directa disponibles: