El Exilio Científico Republicano

Resumen del Libro

libro El Exilio Científico Republicano

La revolta militar de 1936 i el desenllaç de la Guerra Civil van ser un cop mortal per a la incipient comunitat científica que shavia creat a Espanya entre 1907 i 1936. La present monografia és el resultat dun congrés internacional dedicat a «Lexili científic republicà. Un balanç històric 70 anys després», que va reunir a un selecte grup despecialistes espanyols i americans amb la finalitat dactualitzar les investigacions sobre lexili republicà i analitzar el tremend impacte destructiu que la Guerra Civil i el franquisme van tenir sobre el cultiu i els conreadors de les ciències naturals i experimentals, la medicina, la farmàcia i lenginyeria al nostre país. Al llarg de 24 capítols, aquest llibre analitza aspectes concrets i generals, publicacions, institucions i biografies. Les seves pàgines transmeten la història duna gran frustració.

Autores del libro

Opinión de la crítica especializada

POPULAR

4.8

59 valoraciones en total

Opciones de descarga

Si lo deseas puedes obtener una copia del libro en formato PDF y EPUB. A continuación te detallamos una lista de posibilidades de descarga directa disponibles: