Elementos De Física Aplicada

Resumen del Libro

libro Elementos De Física Aplicada

La idea daquest text sorgeix dintre del marc general dels projectes dinnovació educativa (EEES). El primer pas per a fomentar lautoaprenentatge de lalumne ha de ser el de facilitar la comprensió i el seu desenvolupament aportant lexplicació dels principals continguts, els exercicis que faciliten tant lassimilació del programa com lautoavaluació. El present estudi aplica aquest principi a lassignatura Física aplicada i Física-Química del primer curs de la llicenciatura de Farmàcia.

Autores del libro

Opinión de la crítica especializada

POPULAR

4.2

51 valoraciones en total

Opciones de descarga

Si te apetece puedes obtener una copia de este libro en formato EPUB y PDF. Seguidamente te indicamos una lista de opciones de descarga disponibles: