Emprenedoria Social

Resumen del Libro

libro Emprenedoria Social

En un moment en el qual es qüestiona el model de creixement i desenvolupament, buscant noves maneres de fer economia, lemprenedoria social es presenta com una forma de portar a la pràctica un desenvolupament econòmic més sostenible, responsable, humà i humanitzador.La crisi econòmica té solucions des de lemprenedoria social, des del cooperativisme, perquè sincorporen a una economia de proximitat, a una economia integradora que procura el benestar dels treballadors, per trobar formes de treball que persegueixen, a més dels beneficis econòmics, beneficis per a la salut humana, el medi ambient i lequilibri social de lactivitat productiva dun país concret.

Autores del libro

Opinión de la crítica especializada

POPULAR

3.6

73 valoraciones en total

Opciones de descarga

Si deseas puedes conseguir una copia del libro en formato EPUB y PDF. Seguidamente te mostramos un listado de opciones de descarga disponibles: