Entre Llops

Resumen del Libro

libro Entre Llops

La literatura i el cinema són plens de casos extraordinaris com el que ens presenta Gabriel Janer Manila: un infant salvatge que és retornat a la societat després de dotze anys de vida solitària a Sierra Morena, vivint en companyia dels animals del bosc. Amb la seva doble condició dantropòleg i de narrador, Janer Manila ens proposa una refl exió sobre laprenentatge de la llengua, el desenvolupament de la intel·ligència, la consciència dun mateix, la relació amb els altres i el pes de la cultura i de les convencions.La història de Marcos, linfant salvatge de Sierra Morena, és reproduïda amb la màxima fidelitat: des dels primers moments de vida familiar, dura i miserable, fi ns a labandó, la captura violenta, linici de la vida en societat i el difícil procés dadaptació.

Autores del libro

Opinión de la crítica especializada

POPULAR

3.1

94 valoraciones en total

Opciones de descarga

Si deseas puedes conseguir una copia de este libro en formato EPUB y PDF. Seguidamente te indicamos una lista de fuentes de descarga directa disponibles: