Hitchcock: Imágenes Entre Líneas

Resumen del Libro

libro Hitchcock: Imágenes Entre Líneas

Aquest volum estudia com es construeix la imatge en moviment dins de lunivers fílmic de Hitchcock, des de la interacció paraula-imatge en el guió fins a la composició dels enquadraments i lelaboració dels moviments de càmera, passant per la realització dels storyboards. Sense oblidar altres aspectes relatius a la narració fílmica, es revaloritzen aquí els aspectes purament plàstics. Hitchcock usa elements extrets dun patrimoni visual de diversos segles, aportant així una riquesa de referències iconogràfiques i compositives que no pot menysprear-se. Per aquest motiu la utilització dun plantejament analític semblant al de les altres arts no hagi de considerar-se reduccionista, sinó una manera dabordar importants aspectes en la materialitat de la construcció fílmica pròpia daquest mestre del suspens.

Autores del libro

Opinión de la crítica especializada

POPULAR

4.6

59 valoraciones en total

Opciones de descarga

Si deseas puedes descargarte una copia de este libro en formato EPUB y PDF. A continuación te indicamos una lista de fuentes de descarga directa disponibles: