Introducció A L Arquitectura

Veure larquitectura, entendre-la i sentir-la no és quelcom immediat. Requereix un aprenentatge. Aquest llibre és, sobretot, lobertura a un vocabulari, a un conjunt de termes per mitjà dels quals conceptualitzem i fem comunicable lexperiència de larquitectura. Si, com deia Wittgenstein, el coneixement comença en les paraules, llavors un llibre diniciació a larquitectura és un llibre que intenta glossar, dotar de contingut, determinades paraules clau amb les quals, com si fossin instruments, fer possible el muntatge i el desmuntatge de la nostra experiència de larquitectura. Proposar una introducció a larquitectura no és una tasca senzilla. Una introducció adreçada a futurs arquitectes, però també a qualsevol persona que vulgui obrir els ulls i la sensibilitat a un dels grans camps de la creació humana de tots els temps.