Manual De Física Estadística

Resumen del Libro

libro Manual De Física Estadística

L’objectiu d’aquest text és servir de suport a l’estudiant que segueix un curs bàsic de Física Estadística, per bé que pot servir també per a professors, especialment per a aquells que es plantegen quins continguts escollir per a aquest curs. Es tracta, doncs, d’un Manual de Física Estadística amb un plantejament i contingut adequats als fins docents que es persegueixen i que han sorgit en connexió directa amb la valoració de la docència dels autors.

Autores del libro

Opinión de la crítica especializada

POPULAR

4.2

113 valoraciones en total

Opciones de descarga

Si quieres puedes descargarte una copia de este libro en formato PDF y EPUB. Seguidamente te detallamos un listado de posibilidades de descarga disponibles: