Proceedings Of The Xiii Euralex International Congress

Resumen del Libro

libro Proceedings Of The Xiii Euralex International Congress

Els congressos dEURALEX són fidels al caràcter internacional del seu títol: els contribuents daquestes actes procedeixen darreu del món i el nombre de llengües utilitzades és abundant. En aquestes actes es poden llegir contribucions escrites a sis llengües: català, anglès, francès, alemany, italià i espanyol. Aquesta presència significativa de llengües sembla ajustar-se a una associació europea concentrada en lestudi i representació de la paraula, i indica linterès en la investigació i millora dels diccionaris.nn

Autores del libro

Opinión de la crítica especializada

POPULAR

3.6

76 valoraciones en total

Opciones de descarga

Si lo deseas puedes obtener una copia del libro en formato PDF y EPUB. A continuación te detallamos un listado de fuentes de descarga directa disponibles: